Pospo na serie tv “Ven á vila”

Realización de infografía 3D e postprodución de video.

Formato. Concurso de TV. 8×40′
Tag-line. Campaña de promoción do comercio local na vila de Vilagarcía a través de varios programas de televisión baixo o nome de Vén á Vila.

Road-show promocional do comercio local de Vilagarcía de Arousa.

Producido por Mr Misto Films para CCA Vilagarcía e Canal 7.

TOP