Demoreel traballos postproducción 2017

Demoreel dos últimos traballos de postproducción: infografías, motion graphics, printers, animacións 2D, animacións 3D….

https://vimeo.com/pabloces

TOP