Pospo e infografía traballos

 

Traballos de postprodución para diferentes producións audiovisuáis:

_ Printers e faldóns.

_ Cabeceiras para documentais e programas de tv.

_ Etalonaxe

_ Infografía e contidos 3D

 

TOP