Deseño web

Deseño e maquetación de páxinas web para todolos navegadores existentes; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera.

Creación de paneles de xestión, carritos da compra, plataformas de pago, etc. Uso de deseños a medida ou uso de plantillas a elexir polo cliente. Tecnoloxías Html5, WordPress, Flash.

Algunhas das páxinas:

www.mdpernas.com/

www.cuartaporta.com

www.sepric.es

www.juandapena.com

www.silenciadas.es
www.cesmedia.es/torreiros.com
www.auroramarco.com

www.cesmedia.es/eslabonperdido.com

TOP