Motion graphics publicitario para DELEITE

Vídeos corporativos feitos en motion graphic e animacións para a campaña do grupo Deleite
Deseño de imaxe: Cuarta Porta
Animación: Pablo Ces –  CesMedia

TOP