Publicidade para FUNANDBULE

Campaña publicitaria para o lanzamento da marda de ropa inffantil Funandbule.
Gravación e e dición de vídeo promocional

E realización de foto fixa do catálogo para a páxina web:

www.funandbule.com

TOP