Benito Santos, máis coñecido como Bendecorme, é unha das referencias do boulder en Galicia, unha modalidade de escalada que se realiza en penedos de 4-5m, sin máis axuda que a propia forza do escalador. Esta modalidade experimentou un importante pulo nos últimos anos en Galiza debido a gran cantidade de rocas que abundan na súa xeografía.

Benito vive en Corme, onde as augas do Atlántico atacan con forza o litoral, “onde a costa morre na auga nunha afilada punta, conflitiva e perigosa para a navegación, feito que corroboran numerosos naufraxios”. Alí pasa unhas tres horas ao día baixo auga, dedicado á súa tarefa de buceador recolector. Cando remata, dedica todo o tempo que pode á súa actividade favorita: o boulder.

O eslabón perdido é o nome dunha liña de boulder que Bendecorme leva anos probando: “a liña da miña vida”. Un boulder dunha dureza incrible que ninguén conseguiu encadenar ainda.

O documental xira en torno á obsesión de Benito por encadear a citada liña. Durante este proceso, coñeceremos cómo é a súa vida, o seu traballo de percebeiro, o seu entorno… e sobre todo a súa actividade como escalador!!

eslabon

Benito Santos, más conocido como Bendecorme, es una de las referencias del boulder en Galicia, una modalidad de escalada que se realiza en piedras de 4-5m, sin más ayuda que la propia fuerza del escalador. Esta modalidad experimentó un importante impulso en los últimos años en Galicia debido a la gran cantidad de rocas que abundan en su geografía.

Benito vive en Corme, donde las aguas del Atlántico atacan con fuerza el litoral, “donde la costa muere en el agua en una afilada punta, conflictiva y peligrosa para la navegación, hecho que corroboran numerosos naufragios”. Allí pasa unas tres horas al día bajo el agua, dedicado a la tarea de buceador recolector. Cuando termina, dedica todo el tiempo que puede a su actividad favorita: el boulder.

El eslabón perdido es el nombre de una línea de boulder que Bendecorme lleva años probando: “la línea de mi vida”. Un boulder de una dureza increíble que nadie ha conseguido encadenar hasta el momento.

El documental gira en torno a la obsesión de Benito por encadenar la citada línea. Durante este proceso, conoceremos cómo es a su vida, su trabajo de percebero, su entorno… y sobre todo su actividad como escalador!!